Transport dedykowany

Świadczymy usługi transportu dedykowanego na terenie całego kraju. Transport dedykowany odbywa się na zasadach załadunku u nadawcy i rozładunku u odbiorcy z pominięciem magazynów przeładunkowych. Transport ten odbywa się jednym pojazdem.